MARUGO YOTSUYA

MARUGO YOTSUYA店

カフェレスデザインアワード2022

カフェレスデザイン部門 受賞

https://www.tso-cafeshow.com/winning-prize

書籍掲載

人気店舗デザイン年鑑2022(アルファ企画)

カフェとレストランデザイン2022(アルファ企画)